این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
BOOK YOUR HOTEL AND FLIGHT HERE


 
 

آدرس دبیرخانه :

مشهد- احمد آباد- بیمارستان قائم- طبقه اول- بخش جراحی مغز و اعصاب

تلفن : 09039507600

کد پستی : 99199-91766

ایمیل کنگره: NSIIM2016@mums.ac.ir

 انتشارخلاصه مقالات کنگره در مجله IrJNS

 
تاریخ برگزاری کنگره:

6-4 آبان 1395

(27-25 اکتبر 2016)
--------------------------------------------
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:
1شهریور 1395
(22 آگوست 2016)
Home > بعد کنگره
.: بعد کنگره

 
 

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

95/08/07

8:30-8

معرفی اصول اولیه تصویربرداری

دکتر مسعود پزشکی راد

اینترونشنال رادیولوژیست

9-8:30

روش های بازسازی MRR،VR

دکتر مسعود پزشکی راد

اینترونشنال رادیولوژیست

9:30-9

نقاط قوت و ضعف

دکتر مسعود پزشکی راد

اینترونشنال رادیولوژیست

10-9:30

استراحت و پذیرایی

10:30-10

آنچه یک جراح اعصاب می خواهد

دکتر حسین قناعتی

نورورادیولوژیست

11-10:30

نکات عملی برای خواندن، نتیجه تصویربرداری

دکتر حسین قناعتی

نورورادیولوژیست

11:30 – 11

تغییرات بعد از عمل و نحوه پیگیری بیماران با روش های تصویربرداری

دکتر حسین قناعتی

نورورادیولوژیست

12-11:30

پرسش و پاسخ

مسعود پزشکی راد- حسین قناعتی

اینترونشنال رادیولوژیست-نورورادیولوژیست


 

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

95/08/07

9-8:30

سیستمهای اندوسکوپی برای جراحی دیسک گردن و کمر

دکتر حمید اعتمادرضایی

جراح مغز و اعصاب

9:30-9

آناتومی آندوسکوپیک دیسک گردن و کمر

دکتر مسعود شیروانی

جراح مغز و اعصاب

10-9:30

انتخاب بیمار برای جراحی اندوسکوپیک دیسک

پروفسور اورتل

جراح مغز و اعصاب

10:30-10

استراحت

11-10:30

جراحی اندوسکوپیک دیسک گردن

پروفسور اورتل

جراح مغز و اعصاب

11:30 – 11

جراحی اندوسکوپیک دیسک کمر

پروفسور اورتل

جراح مغز و اعصاب

12-11:30

نتایج و عوارض جراحی آندوسکوپیک دیسک

پروفسور اورتل

جراح مغز و اعصاب

 

 

     
 

 

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان كارگاه

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

07/08/95

17-14

Live surgery

پروفسور اورتل

دکتر حمید اعتمادرضایی

دکتر مسعود شیروانی

جراح مغز و اعصاب

17-18

پرسش و پاسخ