این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
BOOK YOUR HOTEL AND FLIGHT HERE


 
 

آدرس دبیرخانه :

مشهد- احمد آباد- بیمارستان قائم- طبقه اول- بخش جراحی مغز و اعصاب

تلفن : 09039507600

کد پستی : 99199-91766

ایمیل کنگره: NSIIM2016@mums.ac.ir

 انتشارخلاصه مقالات کنگره در مجله IrJNS

 
تاریخ برگزاری کنگره:

6-4 آبان 1395

(27-25 اکتبر 2016)
--------------------------------------------
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:
1شهریور 1395
(22 آگوست 2016)
Home > بعد کنگره
.: بعد کنگره

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

95/08/02

8-10

آموزش تئوری درمان آنوریسم مغزی با کویل و Y stent

دکتر بهاروحدت

جراح مغز و اعصاب- فلوشیپ نورواینترونشن

10-10:30

استراحت و پذیرایی

10:30-12

کار روی ماکت

دکتر بلان 
دکتر پیام ساسان نژاد

نورورادیولوژیست
متخصص مغز و اعصاب

12-14

مشاهده عمل جراحی در اتاق عمل

دکتر پیوتن
دکتر بهاروحدت

نورورادیولوژیست
جراح مغز و اعصاب

تاریخ برنامه

ساعت

عنوان

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

95/08/03

8-10

آموزش تئوری درمان آنوریسم مغزی با فلودیورتور

دکتر پیام ساسان نژاد

نورولوژیست

10-10:30

استراحت و پذیرایی

12-10:30

کار روی ماکت

دکتر بلان
دکتر بهاروحدت

نورورادیولوژیست
جراح مغز و اعصاب

12-14

مشاهده عمل جراحی در اتاق عمل

دکتر پیوتن
دکتر بهاروحدت

نورورادیولوژیست
جراح مغز و اعصاب